KVILSELENS JAKTLAG

Bildgalleriet Dagbok Info för Kvilselen (inloggning) Gästbok

 Jaktmötet "After Hunt"- 17/11 kl 19:00

Då Östra flyttat sitt möte, så flyttar vi vårat möte till Onsdagen den 17/11 kl 19:00.
Plats: Vallmogården.

Länk till Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU0ZGZjOTQtYjU5YS00YzdmLTkyOGMtMGFmZTExYTkyMjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8363903-21a1-43cc-82ea-fbaa8246239c%22%2c%22Oid%22%3a%222d0188b2-224f-46dd-94c8-daadfa8f67a4%22%7d 

 

 

 

Kvilselens Bildgalleri

 

Kvilselens eget bildgalleri hittar ni på  http://bilder.kvilselen.se

 

 

Kvilselens Dagbok

 

Här kan man läsa om jaktlaget/jaktmedlemmarnas bravader. Ni hittar den på http://dagbok.kvilselen.se

 

Jaktmedlemmar kan skapa inlägg, övriga har endast läsrättigheter. Maila peter@kvilselen.se för inloggningsuppgifter.